Số lượng
Số lượng

Táo Xanh Nhật Bản Fuji

Táo Vàng Nhật Bản Fuji được chăm sóc với những kỹ thuật tỉ mỉ cùng với tâm huyết của người nông dân trồng táo.
355.000 
Số lượng
27.000 
Số lượng
700.000 
Số lượng