Hình thức thanh toán

1. Chọn sản phẩm
Cho vào Giỏ hàng ngay bằng cách chọn Mua hàng trong khung sản phẩm. Hoặc vào vào Chi tiết sản phẩm để xem thông tin và chọn Mua hàng. Với những sản phẩm tươi, cân kí, chúng tôi có nhiều phiên bản trọng lượng cho quý khách lựa chọn. Quý khách có thể tăng giảm số lượng gói hàng tuỳ vào nhu cầu của mình.

2. Kiểm tra Giỏ hàng và tiến hành Thanh toán

Sau khi kết thúc mua sắm, quý khách hãy lựa chọn Hình thức giao nhận, thanh toán và nhập Thông tin. Quý khách có thể cung cấp cho Nông Trại Xanh biết những yêu cầu riêng của mình trong phần Ghi chú để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

3. Tài khoản nhận thanh toán các đơn hàng trên Website và Fanpage:
STK: 3044187
Ngân hàng: ACB
Chủ tài khoản: NGUYEN THI YEN ANH
Nội dung CK: “HỌ VÀ TÊN + MÃ ĐƠN HÀNG”