Nước Ép Cam Sành Nông Trại Xanh 300Ml

Nước ép nguyên chất

29.000 

• Đơn vị thanh toán: Chai
• Nước ép nguyên chất.
• Dùng trong ngày không để qua ngày.
• Được ép từ cam sành hữu cơ 5 hạng.

Số lượng

– Nước ép nguyên chất.
– Không pha đường không pha nước.
– Dùng trong ngày không để qua ngày.
– Ép từ các sản phẩm có trên kệ của cửa hàng.
– Dùng nước ép rất tốt cho cơ thể.
– Giúp cải thiện sức khỏe và tăng cường vitamin.
– Được ép từ cam sành hữu cơ 5 hạng.

0